A samozrejme. Môžete ma kontaktovať. Napríklad aj na adrese babka@babkatana.sk