Šťastne som sa dožila ďalšieho tisícročia a keďže už v tom minulom ma zaujali staré remeslá a práce s prírodným materiálom pokračujem v tejto činnosti a snažím sa zdokonaľovať a získavať nové zručnosti a poznatky. Pritom urobím niečo pre svoju kondíciu (vychádzky pre zber materiálu), niečo pre mozog (núti ma pri činnosti rozmýšľať) a niečo aj pre pohodu (radosť z výrobku aj keď niekedy nie veľmi vydareného, ale vytvoreného vlastným pričinením).

    Ak sa pozriem na to z inej strany tak všetky, aj nevydarené pokusy, ma stoja akurát čas, ktorý pri tom strávim( a toho je niekedy naozaj veľa).

Jednoducho a krátko povedané – nemám čas sa nudiť.