Dožinky

Posted by: Babka in Všeobecné 3 Comments »

       Zúčastnila som sa koncom leta na jednej veľmi peknej akcii v Dobrej Nive, dedine to neďaleko Zvolena. Touto akciou boli dožinky.Počasie podujatiu vcelku prialo, takže aj sprievodné akcie,ktoré sa konali  mali úspech. Read the rest of this entry »